Lịch Học Lớp Cao Đẳng Thiết Kế Thời Trang (CĐTK 19-01)

Lịch học lớp Cao đẳng Thiết Kế Thời Trang chính quy Khóa 2019 – 2022.

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường update theo tuần, sinh viên cần thường xuyên vào website để theo dõi lịch học. Những thay đổi đột xuất trong lịch học nhà trường sẽ post trên nhóm FaceBook (khi yêu cầu tham gia nhóm SV trả lời đầy đủ họ tên, ngày sinh, mã lớp mới được xét duyệt vào nhóm) của trường tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/caodangmaythoitranghanoi/

– Đúng 9h00 sáng ngày 07/09/2019 sinh viên tập trung lại Phòng 105 tòa nhà Viespa để làm thủ tục nhận lớp, nhận lịch học và học quy chế.

– Lịch học tuần từ 9/9 – 15/9: Chiều 9,13 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 10,12 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

– Lịch học tuần từ 16/9 – 21/9: Chiều 16, 20 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 17, 19 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

– Lịch học tuần từ 23/9 – 27/9: Chiều 23, 25, 27 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 24, 26 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

– Lịch học tuần từ 30/9 – 5/10: Chiều 30/9; 1, 3/10 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 2, 4/10 học môn Tin Học. Sáng 5/10 học môn Pháp Luật.

– Lịch học tuần từ 07/10 – 12/10: Chiều 7, 9, 10/10 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 8,11/10 học môn Tin Học. Sáng 12/10 học môn Pháp Luật.

– Lịch học tuần từ 14/10 – 19/10: Chiều 14/10 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 15, 16, 17, 18/10 học môn Giáo Dục Thể Chất. Sáng 19/10 học môn Tin Học.

– Lịch học tuần từ 21/10 – 26/10: Chiều 21/10 học môn Tin học. Chiều 22, 23, 24, 25/10 học môn Giáo Dục Thể Chất. Sáng 26/10 học môn Tin Học.

– Lịch học tuần từ 28/10 – 02/11: Chiều 28, 29, 30, 31/10 học môn Giáo Dục Thể Chất. Chiều 01/11 học môn Tin Học. Sáng 02/11 học môn Pháp Luật

– Lịch học tuần từ 04/11 – 09/11: Chiều 04, 06, 07/11 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 05, 08/11 học môn Tin Học. Sáng 09/11 học môn Pháp Luật

– Lịch học tuần từ 11/11 – 16/11: Chiều 11, 13, 14/11 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 12, 15/11 học môn Tin Học. Sáng 16/11 học môn Pháp Luật

– Lịch học tuần từ 18/11 – 23/11: Chiều 18, 20, 21/11 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 19, 22/11 học môn Giáo dục thể chất . Sáng 23/11 học môn Pháp Luật

– Lịch học tuần từ 25/11 – 30/11: Chiều 25, 27, 28/11 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 26, 29/11 và Sáng 30/11 học môn Chính trị .

– Lịch học tuần từ 02/12 – 07/12: Sáng 02, 05, 07/12 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Sáng 03, 04, 06/12 học môn Chính trị .

– Lịch học tuần từ 09/12 – 14/12: Sáng 09, 12, 14/12 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Sáng 10, 11, 13/12 học môn Chính trị .

– Lịch học tuần từ 16/12 – 21/12: Sáng 16, 17, 18, 19, 20, 21/12 học môn Chính trị .

– Lịch học tuần từ 23/12 – 28/12: Sáng 23, 24, 25/12 học môn Chính trị. Sáng 26, 27, 28/12 Nghỉ Ôn thi.

– Lịch học tuần từ 30/12 – 04/01: Nghỉ Ôn thi.

– Lịch học tuần từ 06/01 – 11/01: Sáng 06/01: 8h00-9h30 Thi môn Tiếng Anh; Sáng 07/01: 8h00-9h00 Thi môn Tin Học; Sáng 08/01: 8h00-9h00 Thi môn Chính Trị; 9h15-10h00 Thi Môn Pháp Luật; Sáng 09/01: Nghỉ Ôn Thi; Sáng 10/01: 8h00-9h00 Thi môn Giáo Dục Thể Chất

– Lịch học tuần từ 02/03 – 07/03/2020: Sáng 02, 03, 04, 05, 06, 07/03 học môn Hình họa 1.

– Lịch học tuần từ 09/03 – 14/03/2020: Sáng 09, 10, 11, 12, 13, 14/03 học môn Hình họa 1.

Thời gian học: Buổi Sáng từ 7h30 đến 11h30. Buổi Chiều từ 13h30 đến 17h00. ( Tại phòng 303, tầng 3 toà nhà A).