Lịch Học Lớp Cao Đẳng Thiết Kế Thời Trang (CĐTK 19-01)

Lịch học lớp Cao đẳng Thiết Kế Thời Trang chính quy Khóa 2019 – 2022.

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường update theo tuần, sinh viên cần thường xuyên vào website để theo dõi lịch học. Những thay đổi đột xuất trong lịch học nhà trường sẽ post trên nhóm FaceBook (khi yêu cầu tham gia nhóm SV trả lời đầy đủ họ tên, ngày sinh, mã lớp mới được xét duyệt vào nhóm) của trường tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/caodangmaythoitranghanoi/

– Đúng 9h00 sáng ngày 07/09/2019 sinh viên tập trung lại Phòng 105 tòa nhà Viespa để làm thủ tục nhận lớp, nhận lịch học và học quy chế.

– Lịch học tuần từ 9/9 – 15/9: Chiều 9,13 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 10,12 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

– Lịch học tuần từ 16/9 – 21/9: Chiều 16, 20 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 17, 19 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

– Lịch học tuần từ 23/9 – 27/9: Chiều 23, 25, 27 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 24, 26 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

– Lịch học tuần từ 30/9 – 5/10: Chiều 30/9; 1, 3/10 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 2, 4/10 học môn Tin Học. Sáng 5/10 học môn Pháp Luật.

– Lịch học tuần từ 07/10 – 12/10: Chiều 7, 9, 10/10 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 8,11/10 học môn Tin Học. Sáng 12/10 học môn Pháp Luật.

– Lịch học tuần từ 14/10 – 19/10: Chiều 14/10 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 15, 16, 17, 18/10 học môn Giáo Dục Thể Chất. Sáng 19/10 học môn Tin Học.

– Lịch học tuần từ 21/10 – 26/10: Chiều 21/10 học môn Tin học. Chiều 22, 23, 24, 25/10 học môn Giáo Dục Thể Chất. Sáng 26/10 học môn Tin Học.

– Lịch học tuần từ 28/10 – 02/11: Chiều 28, 29, 30, 31/10 học môn Giáo Dục Thể Chất. Chiều 01/11 học môn Tin Học. Sáng 02/11 học môn Pháp Luật

– Lịch học tuần từ 04/11 – 09/11: Chiều 04, 06, 07/11 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 05, 08/11 học môn Tin Học. Sáng 09/11 học môn Pháp Luật

– Lịch học tuần từ 11/11 – 16/11: Chiều 11, 13, 14/11 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 12, 15/11 học môn Tin Học. Sáng 16/11 học môn Pháp Luật

– Lịch học tuần từ 18/11 – 23/11: Chiều 18, 20, 21/11 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 19, 22/11 học môn Giáo dục thể chất . Sáng 23/11 học môn Pháp Luật

– Lịch học tuần từ 25/11 – 30/11: Chiều 25, 27, 28/11 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Chiều 26, 29/11 và Sáng 30/11 học môn Chính trị .

– Lịch học tuần từ 02/12 – 07/12: Sáng 02, 05, 07/12 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Sáng 03, 04, 06/12 học môn Chính trị .

– Lịch học tuần từ 09/12 – 14/12: Sáng 09, 12, 14/12 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Sáng 10, 11, 13/12 học môn Chính trị .

– Lịch học tuần từ 16/12 – 21/12: Sáng 16, 17, 18, 19, 20, 21/12 học môn Chính trị .

– Lịch học tuần từ 23/12 – 28/12: Sáng 23, 24, 25/12 học môn Chính trị. Sáng 26, 27, 28/12 Nghỉ Ôn thi.

– Lịch học tuần từ 30/12 – 04/01: Nghỉ Ôn thi.

– Lịch học tuần từ 06/01 – 11/01: Sáng 06/01: 8h00-9h30 Thi môn Tiếng Anh; Sáng 07/01: 8h00-9h00 Thi môn Tin Học; Sáng 08/01: 8h00-9h00 Thi môn Chính Trị; 9h15-10h00 Thi Môn Pháp Luật; Sáng 09/01: Nghỉ Ôn Thi; Sáng 10/01: 8h00-9h00 Thi môn Giáo Dục Thể Chất

– Lịch học tuần từ 02/03 – 07/03/2020: Sáng 02, 03, 04, 05, 06, 07/03 học môn Hình họa 1.

– Lịch học tuần từ 09/03 – 14/03/2020: Sáng 09, 10, 11, 12, 13, 14/03 học môn Hình họa 1.

– Lịch học tuần từ 04/05 – 09/05/2020: Sáng 04, 05, 06, 07, 08/05 học môn Hình họa 1.

– Lịch học tuần từ 11/05 – 16/05/2020: Sáng 11, 12, 13, 14, 15/05 học môn Hình họa 1.

– Lịch học tuần từ 18/05 – 23/05/2020: Sáng 18/05 học môn Cơ sở thẩm mỹ. Sáng 19, 21/05 học môn Hình họa 2. Sáng 20/05 học môn Lịch sử thời trang.

– Lịch học tuần từ 25/05 – 30/05/2020: Sáng 25/05 học môn Cơ sở thẩm mỹ . Sáng 26, 28/05 học môn Hình họa 2. Sáng 27/05 học môn Lịch sử thời trang.

– Lịch học tuần từ 01/06 – 06/06/2020: Sáng 01/06 học môn Cơ sở thẩm mỹ . Sáng 02, 04/06 học môn Hình họa 2. Sáng 03/06 học môn Lịch sử thời trang.

– Lịch học tuần từ 08/06 – 13/06/2020: Sáng 08/06 học môn Cơ sở thẩm mỹ . Sáng 09, 11/06 học môn Hình họa 2. Sáng 10/06 học môn Lịch sử thời trang.

– Lịch học tuần từ 15/06 – 20/06/2020: Sáng 15/06 học môn Cơ sở thẩm mỹ . Sáng 16, 18/06 học môn Hình họa 2. Sáng 17/06 học môn Lịch sử thời trang.

– Lịch học tuần từ 22/06 – 27/06/2020: Sáng 22, 26/06 học môn Cơ sở thẩm mỹ . Sáng 23, 25/06 học môn Hình họa 2.

– Lịch học tuần từ 29/06 – 04/07/2020: Sáng 29/06, 03/07 học môn Cơ sở thẩm mỹ . Sáng 30/06, 02/07 học môn Hình họa 2.

– Lịch học tuần từ 06/07 – 11/07: Nghỉ Ôn thi.

– Lịch học tuần từ 13/07 – 18/07: Sáng 15/07: Thi môn Hình Họa 1. Sáng 16/07: Thi môn Hình Họa 2

– Lịch học tuần từ 20/07 – 25/07: Sáng 21/07: Thi môn Lịch Sử Thời Trang. Sáng 22/07: Thi môn Cơ Sở Thẩm Mỹ

LỊCH HỌC KỲ MỚI:

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 21/09 – 27/09/2020: Sáng 21, 23/09 học mônTrang Trí Cơ Bản . Sáng 24, 25/09 học môn Vẽ Kỹ Thuật.

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 28/09 – 02/10/2020: Sáng 28, 30/09 học môn Trang Trí Cơ Bản . Sáng 01, 02/10 học môn Vẽ Kỹ Thuật.

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 05/10 – 10/10/2020: Sáng 05, 07/10 học môn Trang Trí Cơ Bản . Sáng 08, 09/10 học môn Vẽ Kỹ Thuật.

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 12/10 – 18/10/2020: Sáng 12, 14/10 học môn Trang Trí Cơ Bản . Sáng 15, 16/10 học môn Vẽ Kỹ Thuật.

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 19/10 – 25/10/2020: Sáng 19, 21/10 học môn Trang Trí Cơ Bản . Sáng 22/10 học môn Vẽ Kỹ Thuật. Sáng 23/10 học môn Vật Liệu Thời Trang.

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 26/10 – 31/10/2020: Sáng 26, 28/10 học môn Trang Trí Cơ Bản .Sáng 29, 30/10 học môn Vật Liệu Thời Trang.

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 02/11 – 08/11/2020: Sáng 02,04/11 học môn Đồ Hoạ Trang Phục. Sáng 05, 06/11 học môn Vật Liệu Thời Trang.

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 09/11 – 15/11/2020: Sáng 09, 11/11 học môn Đồ Hoạ Trang Phục. Sáng 12/11 học môn Vật Liệu Thời Trang. Sáng 13/11 học môn An Toàn Lao Động.

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 16/11 – 22/11/2020: Sáng 16/11 học môn Đồ Hoạ Trang Phục. Chiều 16/11, Cả ngày 17/11 học môn Nhân Trắc Học May Mặc. Sáng 19/11 học môn An Toàn Lao Động. Sáng 18/11 Dự Lễ Mít Tinh Chào Mừng 20/11. Ngày 20/11 Nghỉ.

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 23/11 – 29/11/2020: Ngày 23/11 Nghỉ. Ngày 24/11 học môn Nhân Trắc Học May Mặc. Sáng 25/11 học môn Đồ Hoạ Trang Phục, Chiều 25/11 học môn Mỹ Thuật Trang Phục. Sáng 26/11 và 27/11 học môn  An Toàn Lao Động.

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 30/11 – 06/12/2020: Sáng 30/11 và Sáng 02/12 học môn Đồ Hoạ Trang Phục. Chiều 30/11 và Cả Ngày 01/12 học môn Văn Hóa Việt Nam. Chiều 02/12 học môn Mỹ Thuật Trang Phục. Sáng 03/12 học môn An Toàn Lao Động

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 07/12 – 13/12/2020: Sáng 07/12 và Sáng 09/12 học môn Đồ Hoạ Trang Phục. Chiều 07/12 và Sáng 08/12 học môn Văn Hóa Việt Nam. Chiều 09/12 học môn Mỹ Thuật Trang Phục.

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 14/12 – 20/12/2020: Sáng 14/12 và Sáng 16/12 học môn Đồ Hoạ Trang Phục. Chiều 14/12 và Chiều 16/12 học môn Mỹ Thuật Trang Phục. Sáng 15/12: 8h00 – 12h00 Thi môn Trang Trí Cơ Bản. 

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 21/12 – 27/12/2020: Sáng 21/12: 8h00 – 9h00 Thi môn Văn Hóa Việt Nam; 9h30 – 10h30 Thi môn Nhân Trắc Học May Mặc. Sáng 22/12 học môn Đồ Hoạ Trang Phục.

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 28/12 – 03/01/2021: NGHỈ ÔN THI

– LỊCH HỌC TUẦN TỪ 04/01 – 10/01/2021: Chiều 05/01: 13h30 – 14h30 Thi môn Vật Liệu Thời Trang; 15h00 – 16h00 Thi môn Vẽ Kỹ Thuật. Chiều 06/01: 13h30 Nộp bài thi môn Đồ Họa Trang Phục; 14h00 – 15h00 Thi môn Mỹ Thuật Trang Phục. Chiều 08/01: 14h00 – 15h00 Thi môn An Toàn Lao Động.

Thời gian học: Buổi Sáng từ 8h000 đến 11h30. ( Tại phòng 301, tầng 3 toà nhà A)

Buổi Chiều từ 13h30 đến 17h00. ( Tại phòng 305, tầng 3 toà nhà B)